لیست کارواش های بخار به تفکیک شهر ها

ردیف شهر نوع دستگاه
1 گنبد کاووس کارواش بخار صنعتی 2 نازله طرح کوچک
2 شاهین شهر 3 نازله طرح متوسط
3 تنکابن 2 نازله مینی
4 بندر ترکمن 2 نازله مینی
5 چناران کارواش بخار صنعتی 2 نازله طرح کوچک
6 فراشبند فارس   3 نازله طرح متوسط
7 تبریز 3 نازله طرح متوسط
8 اشنویه 3 نازله طرح متوسط
9 تهران کارواش بخار صنعتی 4 نازله طرح سوپر
 10  کرمانشاه   3 نازله طرح متوسط
 11  زرین شهر  کارواش بخار نیمه صنعتی
 12  سیرجان  کارواش بخار صنعتی 4 نازله طرح سوپر
 13  مریوان   3 نازله طرح متوسط
14 گنبد
15 آبادان
16 تهران
17 کرمان
18 مشهد
19 بوشهر
20 دهدشت
21 بندر لنگه
22 فیروزکوه
23 مشهد
24 تنکابن
25 قزوین
26 بندر امام
27  مریوان
28  خرم آباد

لیست فروش پکیج کارواش بخار

1 بهشهر  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 2 کرمان  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی  و 1 نازله عمودی
 3 ایذه  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 4 ارومیه  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 5 تبریز  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 6 کرمانشاه  تانکرشو
 7 میبد  پکیج کارواش بخار 1 نازله عمودی
 8 سردشت  پکیج کارواش بخار 6 نازله افقی
 9 اربیل عراق  پکیج کارواش بخار 6 نازله افقی
 10 تویسرکان  پکیج کارواش بخار 2 نازله افقی
 11 یزد  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 12 میانه  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 13 ماکو  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 14 ساوه  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 15 اصفهان  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 16 یزد  پکیج کارواش بخار 2 نازله عمودی
17 شهرکرد  پکیج کارواش بخار 3 نازل افقی
 18 اردبیل  نیسان
 19 بندرگز  پکیج کارواش بخار 2 نازله افقی
 20 اصفهان  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 21 گرگان  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 22 کرمانشاه  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 23 اصفهان  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 24 شیراز  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 25 م نیسان
 26 آبادان  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 27 سنندج  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 28 اهواز  پکیج کارواش بخار 4 نازله
 29 گناباد  پکیج کارواش بخار 2 نازله عمودی
 30 لارستان  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 31 سلیمانیه عراق  تانکرشو
 32 بابل  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 33 اهواز  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 34 قشم  پکیج کارواش بخار 1 نازله عمودی
 35 الیگودرز  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 36 شبستر  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 37 ایذه  پکیج کارواش بخار 6 نازله افقی
 38 اردبیل  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 39 نائین  پکیج کارواش بخار 4 نازله افقی
 40 بندر انزلی  پکیج کارواش بخار 2 نازله افقی
  مشتریان دما بخار مشهد روی نقشه