لوگو دما بخار

مجوز راه اندازی کارواش

مجوز راه اندازی کارواش

مجوز راه اندازی کارواش

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه برای مجوز راه اندازی کارواش چه کارواش سنتی و چه کارواش بخار نیاز است ارائه دهیم. برای دریافت مجوز کارواش علاوه بر ثبت درخواست خود در سایت وزارت صمت باید از اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه و اتو سرویس و توقفگاه و پارکینگ های تهران نیز درخواست مجوز نمایید.

اتحادیه فوق الذکر برای شستشوی داخل اتومبیل و خشکشویی بیرون اتومبیل دو مجوز متفاوت ارائه می دهد که لازم است برای دریافت هر دو اقدام نمایید.

در ادامه مطلب می توانید نحوه دریافت مجوز راه اندازی کارواش برای هر دو حالت، مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز کارواش را مشاهده نمایید.

چنانچه متقاضی راه اندازی کارواش هستید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

 

مجوز کارواش داخل اتومبیل

در ادامه می توانید حق عضویت سالیانه و ورودیه به اتحادیه و مساحت لازم به همراه معرفی تجهیزات لازم برای راه اندازی کارواش داخل اتومبیل را مشاهده نمایید.

 

عنوان مجوز کارواش داخل تومبیل
استان تهران
شهرستان تهران
صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو
کد آیسیک 502059/1
مساحت 24
حق عضویت سالانه 1900000ریال
ورودیه سال اول 8000000ریال
توضیحات اتحادیه صنف: دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو شهرستان تهران (خدمات فنی)

 

ماده 1 – فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده 2 – در این اتحادیه صنفی برای 10 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

1 – اتوسرویس و تعمیرگاه (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

2 – تعمیرگاه (با حداقل مساحت لازم 300 متر مربع)

3 – توقفگاه (پارکینگ) (با حداقل مساحت لازم 600 متر مربع)

4 – خوروشویی (کارواش) (با حداقل مساحت لازم 400 متر مربع)

5 – موتورشویی (با حداقل مساحت لازم 60 متر مربع)

6 – اتوسرویس و تعمیرگاه مجاز (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

7- نصب کیت مخزن گاز خودروهای دوگانه سوز (به عنوان یکی از مشاغل داخل اتوسرویس )

8- جایگاه عرضه و فروش فراورده های نفتی ( همگن برابر ابلاغیه 587924/42 مورخ 27/07/90 مرکز اصناف و نشست مورخ 7/8/90 کمیسیون نظارت تهران )

9- کارواش داخل خودرو (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع) و کد isic 1/502059

10- دفتر امداد خودرو (با حداقل مساحت لازم 20 متر مربع)

ماده 3 – لوازم، ابزار کار و اسباب مورد نیاز براساس ضوابط و عرف اتحادیه شامل:

رسته 1 : قسمت های مکانیکی و مجهز به چال، ابزار، وسایل کار، میز، جک سوسماری، میزان فرمان، حداقل یک دستگاه جک بالابرنده، صافکاری و گلگیر سازی، خدمات برقی اتومبیل، نقاشی و سرویس ماشین.

رسته 2 : قسمت های مکانیکی، صافکاری و گلگیر سازی، نقاشی، خدمات برقی اتومبیل و دیگر لوازم مورد نیاز.

رسته 3 : دفتر کار، سرایدار، محوطه، آسفالت خط کشی شده، تلفن، آب، برق.

رسته 4 : وسایل شستشو با دستگاه اتوماتیک ، پمپ باد، داشتن دو درب ورودی و خروجی مستقل.

رسته 5 : پیستولت گازوییل، پمپ فشار قوی، آب گرم.

تبصره 6 : داشتن دفتر و اطاق نگهبان برای رسته 3 الزامی است.

ماده 4 – داشتن لوازم و ابزار کار شامل: وسایل ایمنی، اطفاء حریق و بهداشتی لازم برای کلیه رسته ها

ماده 5 – این ضوابط خاص در 5 ماده و 6 تبصره در یکصدوشصت وششمین جلسه مورخ 16/09/95 کمیسیون نظارت شهرستان تهران بر اساس بندهای ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مورد تصویب قرارگرفت و جایگزین ضوابط مورخ 18/08/94 کمیسیون نظارت گردید و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد./

مجوز راه اندازی کارواش شستشو و خشکشویی اتومبیل

در ادامه می توانید حق عضویت سالیانه و ورودیه به اتحادیه و مساحت لازم به همراه معرفی تجهیزات لازم برای راه اندازی کارواش را مشاهده نمایید.

 

عنوان مجوز شستشو و خشکشویی اتومبیل( مجوز کارواش )
استان تهران
شهرستان تهران
صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو
کد آیسیک 502053
مساحت 400
حق عضویت سالانه 4400000ریال
ورودیه سال اول 8000000ریال
توضیحات اتحادیه صنف: دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو شهرستان تهران (خدمات فنی)

 

ماده 1 – فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده 2 – در این اتحادیه صنفی برای 10 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

1 – اتوسرویس و تعمیرگاه (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

2 – تعمیر گاه (با حداقل مساحت لازم 300 متر مربع)

3 – توقفگاه (پارکینگ)(با حداقل مساحت لازم 600 متر مربع)

4 – خوروشویی (کارواش) (با حداقل مساحت لازم 400 متر مربع)

5 – موتورشویی (با حداقل مساحت لازم 60 متر مربع)

6 – اتوسرویس و تعمیرگاه مجاز (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

7- نصب کیت مخزن گاز خودروهای دوگانه سوز ( به عنوان یکی از مشاغل داخل اتوسرویس )

8- جایگاه عرضه و فروش فراورده های نفتی ( همگن برابر ابلاغیه 587924/42 مورخ 27/07/90 مرکز اصناف و نشست مورخ 7/8/90 کمیسیون نظارت تهران )

9- کارواش داخل خودرو (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع) و کد isic 1/502059

10- دفتر امداد خودرو (با حداقل مساحت لازم 20 متر مربع)

ماده 3 – لوازم، ابزار کار و اسباب مورد نیاز براساس ضوابط و عرف اتحادیه شامل:

رسته 1 : قسمتهای مکانیکی و مجهز به چال، ابزار ، وسایل کار، میز، جک سوسماری ، میزان فرمان، حداقل یک دستگاه جک بالابرنده ، صافکاری و گلگیر سازی، خدمات برقی اتومبیل، نقاشی و سرویس ماشین.

رسته 2 : قسمت های مکانیکی، صافکاری و گلگیر سازی، نقاشی، خدمات برقی اتومبیل و دیگر لوازم مورد نیاز.

رسته 3 : دفتر کار، سرایدار، محوطه، آسفالت خط کشی شده، تلفن، آب، برق.

رسته 4 : وسایل شستشو با دستگاه اتوماتیک، پمپ باد، داشتن دو درب ورودی و خروجی مستقل.

رسته 5 : پیستولت گازوییل، پمپ فشار قوی، آب گرم.

تبصره 6 : داشتن دفتر و اطاق نگهبان برای رسته 3 الزامی است.

ماده 4 – داشتن لوازم و ابزار کار شامل: وسایل ایمنی، اطفاء حریق و بهداشتی لازم برای کلیه رسته ها

ماده 5 – این ضوابط خاص در 5 ماده و 6 تبصره در یکصد و شصت و ششمین جلسه مورخ 16/09/95 کمیسیون نظارت شهرستان تهران بر اساس بندهای ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین ضوابط مورخ 18/08/94 کمیسیون نظارت گردید و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد./

مدارک لازم برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش

 • ارائه یک مدرک معتبر جهت تعیین وضعیت ملکی: سند مالکیت به نام متقاضی یا اجاره نامه رسمی/ عادی به نام متقاضی یا مبایعه نامه به نام متقاضی
 • ارائه مدرک نظام وظیفه
 • ارائه سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی محل واحد صنفی مورد درخواست
 • کپی تمام صفحات شناسنامه / کپی کارت ملی / کپی مدرک تحصیلی / 12 قطعه عکس 3*4
 • واریز فیش حق عضویت و خزانه
 • گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
 • ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
 •  

مراحل دریافت مجوز راه اندازی کارواش

۱- مرحله اول: ثبت درخواست برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش

 

برای شروع فعالیت کارواش بایستی ابتدا برای اخذ جواز تاسیس و گرفتن مجوز راه اندازی کارواش اقدام نمایید.

صاحب کارواش جهت اخذ جواز تاسیس و گرفتن مجوز برای راه اندازی کارواش باید به درگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرسamarsanat.mimt.gov.ir مراجعه نموده و درخواست خود را مبنی بر تاسیس کارواش ثبت نماید.

بعد از ثبت نام و دریافت کد رهگیری مراحل زیر را دنبال کنید:

 • درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب
 • مراجعه به انجام اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه, اتو سرویس, توقفگاه و پارکینگ
 • ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
 • بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش
 • بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب (جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی

 

۲- مرحله دوم: مراجعه به اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ های تهران

دومین مرحله برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش، مراجعه به اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ های تهران است که پروانه های احداث کارواش را صادر می کند و بر فعالیت کارواش ها نظارت مستقیم دارد و تعرفه قیمت خدمات شستشوی خودرو را نیز تعیین می کند.

 

۳- مرحله سوم: آماده سازی مدارک لازم برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش

همانطور که پیشتر گفتیم برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش برای شستشوی داخل اتومبیل نیز نیاز به دریافت مجوز دیگری از اتحادیه فوق الذکر است.

برای دریافت مجوزهای لازم و انجام امور اداری مربوطه، بایستی نسبت به آماده سازی مدارک لازم اقدام نمایید.

 

مشخصات مکان مناسب برای راه اندازی کارواش

هنگامی که برای راه اندازی کارواش اقدام می نمایید باید مکان مناسبی که مشخصات زیر را داشته باشد به اتحادیه معرفی نموده تا مجوز کارواش را صادر نماید.

 • برای هر دهانه یا جایگاه برای خودروهای سواری (ماشین سبک) حداقل ابعاد ۵ متر طول و ۵ متر عرض در نظر گرفته شود.
 • باید محلی جداگانه (اتاقک) برای تاسیسات که شامل پمپ واترجت کارواش، پمپ باد، آب گرم کن و مخزن آب است در نظر گرفته شود و این مساله بستگی به تعداد تجهیزات دارد مثلا برای ۴ ایستگاه ابعاد ۲/۵*۵ متر کافی است.
 • همچنین مکانی که برای اخذ جواز تاسیس و دریافت مجوز کارواش در نظر گرفته می شود بایستی دارای ورودی و خروجی های مناسبی باشد تا تردد به طور استاندارد انجام شود.
 • در صورتی که محل کوچک است می توان محل شستشوی خودرو را از محل خشک کردن جدا نمود تا فضای کمتری را اشغال نمایید
 

1-برای گرفتن مجوز چه مدارکی لازم است؟

ارائه یک مدرک معتبر جهت تعیین وضعیت ملکی: سند مالکیت به نام متقاضی یا اجاره نامه رسمی/ عادی به نام متقاضی یا مبایعه نامه به نام متقاضی
ارائه مدرک نظام وظیفه
ارائه سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی محل واحد صنفی مورد درخواست
کپی تمام صفحات شناسنامه / کپی کارت ملی / کپی مدرک تحصیلی / 12 قطعه عکس 3*4
واریز فیش حق عضویت و خزانه
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی

2-مراحل دریافت مجوز کارواش

۱- مرحله اول: ثبت درخواست برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش
۲- مرحله دوم: مراجعه به اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ های تهران
۳- مرحله سوم: آماده سازی مدارک لازم برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش

3-مشخصات مکان مناسب برای راه اندازی کارواش

برای هر دهانه یا جایگاه برای خودروهای سواری (ماشین سبک) حداقل ابعاد ۵ متر طول و ۵ متر عرض در نظر گرفته شود.
باید محلی جداگانه (اتاقک) برای تاسیسات که شامل پمپ واترجت کارواش، پمپ باد، آب گرم کن و مخزن آب است در نظر گرفته شود و این مساله بستگی به تعداد تجهیزات دارد مثلا برای ۴ ایستگاه ابعاد ۲/۵*۵ متر کافی است.
همچنین مکانی که برای اخذ جواز تاسیس و دریافت مجوز کارواش در نظر گرفته می شود بایستی دارای ورودی و خروجی های مناسبی باشد تا تردد به طور استاندارد انجام شود.
در صورتی که محل کوچک است می توان محل شستشوی خودرو را از محل خشک کردن جدا نمود تا فضای کمتری را اشغال نمایید.
 
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از تخفیفات ویژه پاییزی بهره مند شوید.

کارواش بخار برقی تکفاز